{ لیست کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


راه های ابریشم

راه های ابریشم

نویسنده: پیتر فرانکوپن

مترجم:حسن افشار

ناشر: مرکز

تعداد صفحات: ۶۰۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۱۳۴۷۰۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

سلام اول

سلام اول

نویسنده: باربارا تاکمن

مترجم:حسن افشار

ناشر: ماهی

تعداد صفحات: ۳۳۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۹۷۱۷۶۶‬

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

اختناق ایران

اختناق ایران

نویسنده: مورگان شوستر

مترجم:حسن افشار

ناشر: ماهی

تعداد صفحات: ۳۲۶

شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۹۷۱۲۱۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

روشنگری در محاق

روشنگری در محاق

نویسنده: فردریک استار

مترجم:حسن افشار

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۵۶۱

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۱۳۴۴۳۴

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

آینه‌ای در دوردست

آینه‌ای در دوردست

نویسنده: باربارا تاکمن

مترجم:حسن افشار

ناشر: ماهی

نوبت چاپ: ۳

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۸۰۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۰۹۲۴۳۷

تاکنون 3 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

راه‌های ابریشم، تاریخ جهان از دیدگاهی نو

راه‌های ابریشم، تاریخ جهان از دیدگاهی نو

نویسنده: پیتر فرانکوپن

مترجم:حسن افشار

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۵۸۰

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

عدالت، کار درست کدام است؟

عدالت، کار درست کدام است؟

نویسنده: مایکل سندل

مترجم:حسن افشار

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۲۹۶

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۱۳۲۵۳۹

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

یک درخت یک صخره یک ابر (برجسته ترین داستانهای کوتاه دو قرن اخیر)

یک درخت یک صخره یک ابر (برجسته ترین داستانهای کوتاه دو قرن اخیر)

نویسنده: ویلفردهیلی استون، رابرت هوپس، نانسی‌ هادلستون پاکر

مترجم:حسن افشار

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱۴

سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۸۲۴

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۵۶۷۲۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب