لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۳۶ صفحه بعد
چهره پنهان

چهره پنهان

نویسنده کتاب: مارگارت آت وود

مترجم کتاب: جلال بایرام

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۸۱

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۴۸۱۸۲۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

فیلمنامه‌نویسی پیشرفته

فیلمنامه‌نویسی پیشرفته

نویسنده کتاب: لیندا سیگر

مترجم کتاب: عباس اکبری

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۲

تعداد صفحات: ۳۲۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۴۸۵۶۶۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

ساختار اسطوره‌ای در داستان و فیلمنامه

ساختار اسطوره‌ای در داستان و فیلمنامه

نویسنده کتاب: کریستوفر ووگلر

مترجم کتاب: عباس اکبری

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۰

شابک: ۹۷۸۹۶۵۱۲۱۳۲۵۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

چگونه فیلمنامه بنویسیم

چگونه فیلمنامه بنویسیم

نویسنده کتاب: سید فیلد

مترجم کتاب: عباس اکبری

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۱۵ سال چاپ: ۱۳۹۹

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۴۸۳۳۳۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

هنر سیر و سفر

هنر سیر و سفر

نویسنده کتاب: آلن دوباتن

مترجم کتاب: گلی امامی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۲۸۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

جبه‌خانه

جبه‌خانه

نویسنده کتاب: هوشنگ گلشیری

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۱۶۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

پروست چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند

پروست چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند

نویسنده کتاب: آلن دوباتن

مترجم کتاب: گلی امامی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۲۱۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

طاعون

طاعون

نویسنده کتاب: آلبر کامو

مترجم کتاب: رضا سیدحسینی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۱۶ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۳۴۶

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۴۸۱۴۱۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

ناتور دشت (رمان)

ناتور دشت (رمان)

نویسنده کتاب: جروم‌دیوید سالینجر

مترجم کتاب: سیدمحمد نجفی

ناشر: نیلا

نوبت چاپ: ۹ سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۲۰۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۹۰۰۹۹۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

از کتاب رهایی نداریم

از کتاب رهایی نداریم

نویسنده کتاب: ژان‌فیلیپ دوتوناک

مترجم کتاب: مهستی بحرینی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۰۸

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۳۶ صفحه بعد