{ لیست کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


چرخ بی‌آیین (درباره‌ی ابوالقاسم عارف قزوینی) (مجموعه‌ی زمرد 1)

چرخ بی‌آیین (درباره‌ی ابوالقاسم عارف قزوینی) (مجموعه‌ی زمرد 1)

نویسنده: فرهود صفرزاده

ناشر: نشر فنجان

نوبت چاپ: ۳

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۲۲۴

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۱۲۰۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

باد خزان (درباره‌ی غلامحسین درویش) (مجموعه‌ی زمرد 2)

باد خزان (درباره‌ی غلامحسین درویش) (مجموعه‌ی زمرد 2)

نویسنده: فرهود صفرزاده

ناشر: نشر فنجان

نوبت چاپ: ۳

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۹۲

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۱۲۱۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

هفت روز (ماجرای نجات شاهکارهای هنری در جنگ جهانی دوم)

هفت روز (ماجرای نجات شاهکارهای هنری در جنگ جهانی دوم)

نویسنده: لیانید والینسکی

مترجم:رضا رضایی

ناشر: نشر فنجان

نوبت چاپ: ۲

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۸۰

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۱۲۸۵

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

ادبیات فرانسه (مجموعه‌ی کهربا 2)

ادبیات فرانسه (مجموعه‌ی کهربا 2)

نویسنده: جان دی لاینز

مترجم:مریم دادخواه

ناشر: نشر فنجان

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۲۰۰

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۹۶۴۲۱۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

انتقام دیونوسوس (دفتردوم)(آیسخولوس مبلغ)

انتقام دیونوسوس (دفتردوم)(آیسخولوس مبلغ)

نویسنده: محمد رضایی راد

ناشر: نشر فنجان

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۲۲۴

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۹۹۷۰۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

انتقام دیونوسوس (دفتر یکم)(یک مقدمه انتقادی)

انتقام دیونوسوس (دفتر یکم)(یک مقدمه انتقادی)

نویسنده: محمد رضایی راد

ناشر: نشر فنجان

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۵۳۸

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۹۶۴۲۹۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

چهره ها و اندیشه ها ; درآمدی بر زندگی و اندیشه‌ی هفت دانشور

چهره ها و اندیشه ها ; درآمدی بر زندگی و اندیشه‌ی هفت دانشور

نویسنده: نادر انتخابی

ناشر: نشر فنجان

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۲۷۴

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۹۶۴۲۵۳

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

به غوغای باران

به غوغای باران

نویسنده: سونیا بالاسانیان

مترجم:آرپیار پطرسیان

ناشر: نشر فنجان

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۱۸۶

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۹۹۷۱۰

تاکنون 2 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مرثیه های دوئینو

مرثیه های دوئینو

نویسنده: راینر ماریا ریلکه

مترجم:علی بهروزی

ناشر: نشر فنجان

نوبت چاپ: ۲

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۱۳۴

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۱۲۳۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

شعر اسپانیا (از آغاز تا امروز)

شعر اسپانیا (از آغاز تا امروز)

نویسنده: ائوخنیو فلوریت

مترجم:لیلا مینایی

ناشر: نشر فنجان

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۲۳۸

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۱۲۶۱

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب