لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۳ از ۳
در قفس (درباره‌ی ابوالحسن صبا)

در قفس (درباره‌ی ابوالحسن صبا)

نویسنده کتاب: فرهود صفرزاده

ناشر: فنجان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۸۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

شارل بودلر (شعرهای نخستین و مجموعه ژان دووال)

شارل بودلر (شعرهای نخستین و مجموعه ژان دووال)

نویسنده کتاب: شارل بودلر

مترجم کتاب: رضا رضایی

ناشر: فنجان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۱۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

غم غریبی و غربت

غم غریبی و غربت

نویسنده کتاب: محمد افتخاری

ناشر: فنجان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۰۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۳ از ۳