لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۱۹ صفحه بعد
تک خال

تک خال

نویسنده کتاب: پیام ابراهیمی / تصویرگر: رضا دالوند

ناشر: کتاب طوطی(واحد کودک و نوجوان نشر فاطمی)

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۲

تاکنون 2 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

هیولای رنگ‌ها

هیولای رنگ‌ها

نویسنده کتاب: آنا یناس

مترجم کتاب: سحر ترهنده

ناشر: کتاب طوطی(بخش کودک و نوجوان انتشارات فاطمی)

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۴۸

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

استدلال‌های بد

استدلال‌های بد

نویسنده کتاب: علی الموسوی / تصویرگر: الخاندرو جیرالدو

مترجم کتاب: حسین شیخ‌رضایی

ناشر: کتاب طوطی(واحد کودک و نوجوان نشر فاطمی)

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۵۶

تاکنون 3 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

۵۰ پرسش درباره بدن

۵۰ پرسش درباره بدن

نویسنده کتاب: تانیا لوید کی

مترجم کتاب: فروغ فرجود

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۰۸

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۶۳۰-۳۷-۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

پر

پر

نویسنده کتاب: چائو ون‌شوان

مترجم کتاب: سحر ترهنده

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۱-۹۸-۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

چرا آواز می‌خوانی زنجره؟

چرا آواز می‌خوانی زنجره؟

نویسنده کتاب: بابک صابری

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۳۲

شابک: ۹۷۸-۹۶۵-۳۱۸۸-۳۶-۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

چه فکر خوبی

چه فکر خوبی

نویسنده کتاب: نرجس محمدی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۶۳۰-۱۰-۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

لی‌لی کجایی؟

لی‌لی کجایی؟

نویسنده کتاب: طراوت جلالی فراهانی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۲

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۶۳۰-۴۴-۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مومو گربه‌ی عجیب و غریب

مومو گربه‌ی عجیب و غریب

نویسنده کتاب: مرتضی رخصت پناه

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۶۳۰۱۳-۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

به کرگدن بگو بره

به کرگدن بگو بره

نویسنده کتاب: اعظم مهدوی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۶۳-۰۰۶-۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۱۹ صفحه بعد