لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۵ از ۵
تولستوی و مرگ: یک تفسیر

تولستوی و مرگ: یک تفسیر

نویسنده کتاب: گری جان

مترجم کتاب: ایرج کریمی

ناشر: دف

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۳۰


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

مستند داستانی همه نوکرها

مستند داستانی همه نوکرها

نویسنده کتاب: محمدرضا حدادپورجهرمی

ناشر: دفتر نشر معارف

تعداد صفحات: ۱۶۴


تهیه این کتاب

نظر من

مادری مناسب فرزند شما

مادری مناسب فرزند شما

نویسنده کتاب: جانت پی پنلی

مترجم کتاب: فاطمه رضایی ملک خیلی | مریم تقی بیگی

ناشر: بنیادفرهنگ زندگی

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۶۰


تهیه این کتاب

نظر من

برنامه نگار.فراهدف

برنامه نگار.فراهدف

نویسنده کتاب: زهره حسین آبادی شاهرخ

ناشر: فراهدف

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۳۶


تهیه این کتاب

نظر من

برنامه نگار.فراهدف

برنامه نگار.فراهدف

نویسنده کتاب: زهره حسین آبادی شاهرخ

ناشر: فراهدف

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲۶


تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۵ از ۵