لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۷۲ صفحه بعد
مرغ مقلد

مرغ مقلد

نویسنده کتاب: کاترین ارسکین

مترجم کتاب: کیوان عبیدی

ناشر: افق

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۱۹


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

مجموعه‌ی پتش خوارگر (حماسه سرآغاز/ مردی از تبار اژدها/ بر بنیادهای هستی)

مجموعه‌ی پتش خوارگر (حماسه سرآغاز/ مردی از تبار اژدها/ بر بنیادهای هستی)

نویسنده کتاب: آرمان آرین

ناشر: افق


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

داستان‌های خانوادگی

داستان‌های خانوادگی

نویسنده کتاب: محمد طلوعی

ناشر: افق

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۷۶


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کنسرو غول

کنسرو غول

نویسنده کتاب: مهدی رجبی

ناشر: افق

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۱۳


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

سرزمین پدری

سرزمین پدری

نویسنده کتاب: هانس گئورک نواک

مترجم کتاب: کمال بهروزکیا

ناشر: افق

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۵۹


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

من یک گوزن بودم

من یک گوزن بودم

نویسنده کتاب: احمد اکبرپور، تصویرگر کتاب: نرگس محمدی

ناشر: افق

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۴


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

منگی

منگی

نویسنده کتاب: ژوئل اگلوف

مترجم کتاب: اصغر نوری

ناشر: افق

نوبت چاپ: ۹ سال چاپ: ۹۸

تعداد صفحات: ۱۱۲


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

افسانه‌های این ور آب

افسانه‌های این ور آب

نویسنده کتاب: محمدرضا شمس / تصویرگر کتاب: رودابه خائف

ناشر: افق

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۴۵۶


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

عروس دریایی

عروس دریایی

نویسنده کتاب: الی بنجامین

مترجم کتاب: کیوان عبیدی آشتیانی

ناشر: افق

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۶۱


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

نیکلاس نیکلبی

نیکلاس نیکلبی

نویسنده کتاب: چارلز دیکنز

مترجم کتاب: محسن سلیمانی

ناشر: افق

نوبت چاپ: ۷ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۴۴


تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۷۲ صفحه بعد