لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱ از ۱
تولستوی و مرگ: یک تفسیر

تولستوی و مرگ: یک تفسیر

نویسنده کتاب: گری جان

مترجم کتاب: ایرج کریمی

ناشر: دف

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۳۰


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱ از ۱