چگونه در این دنیای مزخرف، انسان بمانیم: تمرینات مراقبه برای رسیدن به یک زندگی واقعی

نویسنده کتاب: تیم دزموند

مترجم کتاب: الهه علوی

ناشر: کتاب کوله پشتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۶۸

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۱۳۴۶۰

تهیه این کتاب