مدیریت رفتارهای یکهویی: چگونه خشم و احساساتمان را مدیریت کنیم

نویسنده کتاب: فردریک فانژه, شارل - ادوار رونگد

مترجم کتاب: محیا احمدی‌پور

ناشر: شمعدونی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۲۲

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۹۶۹۷۱۵

تهیه این کتاب