علم در سده های میانه – ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ میلادی

نویسنده کتاب: چارلی ساموئلز

مترجم کتاب: ماندانا فرهادیان

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۸

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۱-۲۱-۱

تهیه این کتاب