شهری، گم‌شده زیر رمل‌ها ...: شهری که زیر رمل‌های کنار ساحل گم شد

نویسنده کتاب: طلا نژادحسن

ناشر: قطره

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۲۰۴

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۱۹۷۴۴۴

تهیه این کتاب