ساده سازی مدیریت امنیت اطلاعات

نویسنده کتاب: Georgina Gilmore و Peter Beardmor

مترجم کتاب: گروه مترجمان

ناشر: سایبان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۱۶

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۶۲۴۲۳۲

تهیه این کتاب