روان‌شناسی نفوذ: هنر متقاعد نمودن دیگران

نویسنده کتاب: رابرت‌بی. چالدینی

مترجم کتاب: روح‌الله حمیدی‌مطلق, حسین عنبرستانی

ناشر: رسا

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۲۸۲

تهیه این کتاب