راه سامسونگ

نویسنده کتاب: جئیونگ سونگ، گیونگ موک‌لی

مترجم کتاب: زهرا افلاطونیان، زهره افلاطونیان

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۴

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥١٢١٨

تهیه این کتاب