جسیکا کجاست؟ اگر قدرت نامرئی شدن داشتید آیا این کار را می کردید؟

نویسنده کتاب: لیز کسلر

مترجم کتاب: شهلا انتظاریان

ناشر: ایران بان

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۸۸۱۹۳۰

تهیه این کتاب