اصول طب داخلی هاریسون2018.بیماری های قلب وعروق

نویسنده کتاب: جیمسون.فوسی

مترجم کتاب: مینافتحی کازرونی

ناشر: ارجمند

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۷۲۰

شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۰۰۹۱۹۷

تهیه این کتاب