اصول بازاریابی برای مدیران اجرایی

نویسنده کتاب: امیر اخلاصی, آزاده خیرآبادی, علیرضا خنجری

ناشر: علمی

تعداد صفحات: ۳۸۶

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۰۴۱۸۷۷

تهیه این کتاب