اصل پیشرفت: شادی، همکاری و خلاقیت در شرکت‌ها

نویسنده کتاب: ترزا آمابلی, استیون کرامر

مترجم کتاب: ریحانه توکلی

ناشر: هورمزد

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۷۶

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۳۶۱۳۳۹

تهیه این کتاب