آمبر براون از عصبانیت قرمز می‌شود

نویسنده کتاب: پائولا دانزیگر

مترجم کتاب: فرمهر منجزی

ناشر: افق

تهیه این کتاب