سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 20 فروردین 1401

خداحافظ آقای اسپالدینگ

سرنوشتت را بساز

خواندن یک داستان تاریخی، تاریخ را معتبرتر می‌کند و به خوانندگان دلیلی می‌دهد تا به گذشته برگردند و در آن روزگار زندگی کنند. جزئیات تاریخی دنیایی که داستان در آن اتفاق می‌افتد به خوانندگان شناخت بهتری از تاریخ را می‌دهد. شخصیت‌ها و اتفاقات این داستان‌ها ممکن است کاملاً تخیلی باشند. اما دنیای این داستان‌ها، تا حد امکان، مبتنی بر واقعیت یک زمان و یک مکان تاریخی خاص است.