سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 6 مرداد 1400

غار کاملیا

غلغل خون در غار

داستانی که بر اساس «واقعه خرمدره» نوشته شده‌است. واقعه‌ای که علی پاتریک پهلوی (از خانواده سلطنتی) و دوست و هم‌عقیده‌اش «بهمن حجت كاشانی» و همسرش کاترین عدل پدید آوردند و خود و چندین نفر از روستاییان را به کشتن دادند. هرچند کتاب سعی نمی‌کند همه چیزش را وام‌دار سیاست و اتفاقات واقعی کند، بیشتر بر تلاش یک آرمانگرا برای قدم برداشتن برای ساختن آرمانشهرش تکیه دارد.

پولینا

کتابی برای نوجوانان و یواشکی خواندن بزرگ‌سالان

چیزی که در کتاب «پولینا» زیاد احساس می‌شود و از نظر من خیلی زیباست شادی ِملایم همراه با غمی است که در کل کتاب وجود دارد. طوری که همه با تمام بدبختی‌ها و سختی‌های زندگی‌شان از کنار هم بودن لذت می‌برند و شادند. وجود هیچ شخصیتی بیخود نیست و همه پشت نقاب خندان خود داستان غم انگیز و در عین حال شیرینی دارند.