سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 30 خرداد 1400

شعر بلند شرایط من اگر بودم

من اگر بودم

مجموعه شعر بلند شرایط شامل دوازده تکه و یک مؤخره است. چنان که خود شاعر نام‌گذاری کرده، اما این تکه‌ها مستقل از هم نیستند. تکه‌ها شامل موتیف‌هایی هستند که در هر بخش سر برمی‌آورند و گویا می‌خواهند در کنار هم اندیشه‌ی واحدی را منتقل کنند. فرشاد سنبل‌دل، از آن‌جا که خود نیز یکی دو بار در این مجموعه به نام رضا براهنی اشاره می‌کند، گویا گوشه چشمی به منظومه‌ی اسماعیل داشته است.

کافیه بپرسی

برای بچه‌های معمولی و غیرمعمولی

در این دنیا کودکانی هستند که انسولین تزریق می‌کنند، با صندلی چرخدار حرکت می‌کنند، مجبورند از اسپری آسم استفاده کنند و… کافیه بپرسی! به این کودکان می‌پردازد و سعی می‌کند به سادگی و زیبایی تفاوت‌های فردی افراد کم‌توان و بعضی بیماران را به نمایش بگذارد. کتابی که برای گروه سنی کودک نوشته شده اما خواندنش برای تمامی گروه‌های سنی مفید است و از ایجاد رفتارهای نادرست در مواجهه با دیگران جلوگیری می‌کند.