۱۰داستان فارسی برگزیده مخاطبان وینش

در مرحله اول پویش «صدسال شمسی ده داستان فارسی» از بین نظرات اهالی ادبیات، ۲۰کتاب که بیشترین امتیاز را گرفته بودند انتخاب شدند.
در مرحله دوم علاقمندان به ادبیات، داستان‌های فارسی مورد نظرشان را از بین این کتاب‌ها و همچنین داستان‌هایی که در این فهرست نبود، در نظرسنجی سایت وینش ثبت کردند.
نتیجه نهایی ۱۰داستان فارسی برگزیده مخاطبان وینش به شرح زیر است: