یادآوری (نگاهی به مهمترین کتاب‌های داستان فارسی)

 


سگ ولگرد


سنگر و قمقمه‌های خالی


اسفار کاتبان


عزاداران بیل


قصه های مجید


جای خالی سلوچ


ماهی سیاه کوچولو


بوف کور


خون خورده


شب هزار و یکم


پرنده‌ی من


هرس


سمفونی مردگان


کافه پیانو


مدیر مدرسه


شب هول


همسایه‌ها


چشمهایش


طوبا و معنای شب


دل دلدادگی