یادآوری (نگاهی به مهمترین کتاب‌های داستان فارسی)

 


سنگر و قمقمه‌های خالی


اسفار کاتبان


عزاداران بیل


قصه های مجید


ماهی سیاه کوچولو


بوف کور


پرنده‌ی من


سمفونی مردگان


کافه پیانو


مدیر مدرسه


شب هول


سووشون


همسایه‌ها


چشمهایش


طوبا و معنای شب


اهل غرق


دل دلدادگی


دارالمجانین


زمستان۶۲


روزگار دوزخی آقای ایاز