سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

انجمن ملی زنان کارآفرین

اشتراک گذاری این مقاله در فیسبوک اشتراک گذاری این مقاله در توئیتر اشتراک گذاری این مقاله در تلگرام اشتراک گذاری این مقاله در واتس اپ اشتراک گذاری این مقاله در لینکدین اشتراک گذاری این مقاله در لینکدین

تاکنون 1 نفر به این همکار امتیاز داده‌اند
انجمن ملی زنان کارآفرین

انجمن صنفی زنان مدیر کار آفرین با هدف تولید و گسترش حوزه کارآفرینی

توليد و گسترش دانش و فن آوري علوم مرتبط با کارآفرینی زنان

بهبود كارايي و اثربخشي خدمات پژوهشی در زمینه کارآفرینی زنان

ارتقاي كمي و كيفي گنجينه نيروي انساني پژوهشگر و ماهر در زمینه کارآفرینی زنان

ارتقای سطح و جايگاه انجمن های فوق الذکر در عرصه ملی و بين المللی

مشارکت در گسترش نتایج پژوهش ها در قالب چاپ کتاب ، مقالات علمی ، تولید نرم افزار و فیلم وبرگزاری نشست ها ی علمی ، همایش ها و کنفرانس ها و ارائه در سایت انجمن

و… شروع به کار نموده و با اهداف زیر در جهت تحقق آن کوشیده است؛

 • کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء
 • جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها
 • برنامه ریزی برای تأمین نیازها، توسعه و گسترش فعالیتها
 • کوشش در ارتقای ظرفیت تولید، با بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیتکوشش در ارتقای ظرفیت تولید، با بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت
 • کوشش درجهت هماهنگی در آموزش و تأمین نیروی انسانی موردنیاز، همکاری با وزارت کارواموراجتماعی و سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار
 • همکاری درجهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن
 • قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادههای رسمی در انجام وظایف و تکالیف که این دستگاه ها به کانونهای استانی انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها
 • عضویت و ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانونهای استانی، در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور
 • جمع آوری حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود.
 • همکاری با انجمن های صنفی کارگری یا کانونهای استانی و دیگر انجمن های صنفی کارفرمایی و سایر تشکل های کارفرمایی
 • ارائه نظر مشورتی و حقوقی درخصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط