-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۴۸

عنوان : یازده طریق نگاه کردن به یک چشم‌انداز غریب در عکسی از مهدی مقیم‌نژاد / وحید حکیم

تهیه این مجله