-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۴۷

عنوان : یادداشت‌هایی کوتاه درباره‌ی چند قاب سینمایی

تهیه این مجله