-

حرفه هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۵۳

عنوان : گفت‌‌وگوی غزاله هدایت و رامیار منوچهرزاده با حمید سوری، منتقد و تاریخ‌نگار هنر

تهیه این مجله