-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۷۱

عنوان : مسئله‌ی تعهد اجتماعی هنرمندان تجسمی/ گفت‌وگو با رویین پاکباز

تهیه این مجله