-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۴۸

عنوان : بالتوس نقاشی‌ست که از او هیچ نمی‌دانیم / رامین زندوکیلی

تهیه این مجله