{لیست کتاب ها}

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۹ از ۹
آداب دیکتاتوری

آداب دیکتاتوری

نویسنده کتاب: فرانک دیکوتر

مترجم کتاب: مسعود یوسف حصیرچین

ناشر: گمان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۱۸

تاکنون 3 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کافه اروپا

کافه اروپا

نویسنده کتاب: اسلاونکا دراکولیچ

مترجم کتاب: نازنین دیهیمی

ناشر: گمان

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۰۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

عکاسی بالون سواری عشق و اندوه

عکاسی بالون سواری عشق و اندوه

نویسنده کتاب: جولین بارنز

مترجم کتاب: عمادمرتضوی

ناشر: گمان

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۴۱

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۸۹۳۵۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

صادقیه در بیات اصفهان

صادقیه در بیات اصفهان

نویسنده کتاب: کیوان طهماسبیان

ناشر: گمان

تعداد صفحات: ۱۰۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

نظر من

اعتراف

اعتراف

نویسنده کتاب: لی‌ یف‌ نیکالایویچ تولستوی

مترجم کتاب: آبتین گلکار

ناشر: گمان

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۲۴

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۰۷۲۰۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

عکاسی، بالون‌سواری، عشق و اندوه

عکاسی، بالون‌سواری، عشق و اندوه

نویسنده کتاب: جولیان بارنز

مترجم کتاب: عماد مرتضوی

ناشر: گمان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۴۴

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کافه اروپا

کافه اروپا

نویسنده کتاب: اسلاونکا دراکولیچ

مترجم کتاب: نازنین دیهیمی

ناشر: گمان

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۰۰

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۲۸۹۰۶۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

همه دروغ می‌گویند (اینترنت چه چیزهایی درباره‌ی خود واقعی‌مان به ما می‌گویند)

همه دروغ می‌گویند (اینترنت چه چیزهایی درباره‌ی خود واقعی‌مان به ما می‌گویند)

نویسنده کتاب: ست استیونز-دیویدویتس

مترجم کتاب: ریحانه عبدی

ناشر: گمان

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۰۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

اندر مزایای تنبلی

اندر مزایای تنبلی

نویسنده کتاب: ال جینی

مترجم کتاب: سما قرایی

ناشر: گمان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۰۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۹ از ۹