لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۲ از ۲
شکستن طلسم وحشت [محاکمه شگفت‌انگیز و پایان‌ناپذیر ژنرال اگوستو پینوشه]

شکستن طلسم وحشت [محاکمه شگفت‌انگیز و پایان‌ناپذیر ژنرال اگوستو پینوشه]

نویسنده کتاب: آریل دورفمن

مترجم کتاب: زهرا شمس

ناشر: کرگدن

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۹۴


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

حق حیوان، خطای انسان: درآمدی به فلسفه اخلاق

حق حیوان، خطای انسان: درآمدی به فلسفه اخلاق

نویسنده کتاب: تام ریگان

مترجم کتاب: بهنام خداپناه

ناشر: کرگدن

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۳۷


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۲ از ۲