{لیست کتاب ها}

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۳۱ صفحه بعد
راز قایق‌ها

راز قایق‌ها

نویسنده کتاب: جسیکا بگلی

مترجم کتاب: آناهیتا حضرتی کیاوندانی

ناشر: پرتقال

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۳۲

تاکنون 2 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کوچه‌های شهر شگفتی

کوچه‌های شهر شگفتی

نویسنده کتاب: نی جون

مترجم کتاب: احسان چادگانی

ناشر: پرتقال

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۳۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

مقاله این کتاب

نظر من

بعضی از رازها را نباید نگه داشت

بعضی از رازها را نباید نگه داشت

نویسنده کتاب: جینین ساندرز

مترجم کتاب: میترا امیری

ناشر: پرتقال

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۶

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۳۳۷۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

بزرگ قد یک دکمه

بزرگ قد یک دکمه

نویسنده کتاب: مسعود ملک‌یاری / تصویرگر: سباستیائو پئیشوتو

ناشر: پرتقال

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۶

تاکنون 2 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

بچه‌ی آدم

بچه‌ی آدم

نویسنده کتاب: کلاس گوتمن تصویرگر: دلفین پرت

مترجم کتاب: دینا کلباسی

ناشر: پرتقال

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

داس مرگ

داس مرگ

نویسنده کتاب: نیل شوسترمن

مترجم کتاب: آرزو مقدس

ناشر: پرتقال

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۴۳

تاکنون 5 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

درخت دروغ

درخت دروغ

نویسنده کتاب: فرانسیس هاردینگ

مترجم کتاب: الناز ذهبی

ناشر: پرتقال

نوبت چاپ: ۹ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۰۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

قرنطینه

قرنطینه

نویسنده کتاب: جنیفرای. نیلسن

مترجم کتاب: فرزانه مختاری‌بلاسی

ناشر: پرتقال

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۱۲

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۲۱۳۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تق تق، بیا بیرون

تق تق، بیا بیرون

نویسنده کتاب: کوین هنکس

مترجم کتاب: ساناز آیتی

ناشر: پرتقال

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۳۴۳۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مهربان باش

مهربان باش

نویسنده کتاب: پت زیتلو میلر

مترجم کتاب: میترا امیری

ناشر: پرتقال

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۴۶۶۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۳۱ صفحه بعد