لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۲۸ صفحه بعد
بزرگ قد یک دکمه

بزرگ قد یک دکمه

نویسنده کتاب: مسعود ملک‌یاری / تصویرگر: سباستیائو پئیشوتو

ناشر: پرتقال

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۶

تاکنون 2 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

بچه‌ی آدم

بچه‌ی آدم

نویسنده کتاب: کلاس گوتمن تصویرگر: دلفین پرت

مترجم کتاب: دینا کلباسی

ناشر: پرتقال

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

داس مرگ

داس مرگ

نویسنده کتاب: نیل شوسترمن

مترجم کتاب: آرزو مقدس

ناشر: پرتقال

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۴۳

تاکنون 5 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

درخت دروغ

درخت دروغ

نویسنده کتاب: فرانسیس هاردینگ

مترجم کتاب: الناز ذهبی

ناشر: پرتقال

نوبت چاپ: ۹ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۰۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

قرنطینه

قرنطینه

نویسنده کتاب: جنیفرای. نیلسن

مترجم کتاب: فرزانه مختاری‌بلاسی

ناشر: پرتقال

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۱۲

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۲۱۳۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تق تق، بیا بیرون

تق تق، بیا بیرون

نویسنده کتاب: کوین هنکس

مترجم کتاب: ساناز آیتی

ناشر: پرتقال

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۳۴۳۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مهربان باش

مهربان باش

نویسنده کتاب: پت زیتلو میلر

مترجم کتاب: میترا امیری

ناشر: پرتقال

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۴۶۶۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

من گاستون عصبانی هستم

من گاستون عصبانی هستم

نویسنده کتاب: اورلی شین شوشین

مترجم کتاب: ناهیددرودیان راد

ناشر: پرتقال

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۸

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۵۶۶۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

خودشجاع تو

خودشجاع تو

نویسنده کتاب: جکلین وودسون.لوپز

مترجم کتاب: میتراامیری

ناشر: پرتقال

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۵۱۴۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

اجازه هست؟

اجازه هست؟

نویسنده کتاب: جان کلی

مترجم کتاب: رضی هیرمندی

ناشر: پرتقال

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۳۳۰۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۲۸ صفحه بعد