{لیست کتاب ها}

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۰
خورشید همچنان می دمد

خورشید همچنان می دمد

نویسنده کتاب: ارنست همینگوی

مترجم کتاب: احمد کسایی پور

ناشر: هرمس

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۵۸

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

نظر من

طبل‌زن‌ها

طبل‌زن‌ها

نویسنده کتاب: و تصویرگر: راینر زیمنیک

مترجم کتاب: شادی معصومی همدانی

ناشر: هرمس (کیمیا)

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۷۱

تاکنون 2 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

اسطوره و سینما

اسطوره و سینما

نویسنده کتاب: استوارت ویتیلا

مترجم کتاب: محمد گذر آبادی

ناشر: هرمس

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۳۵۹

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۶۳۵۵۴۱

تاکنون 2 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

نظر من

داستان؛ ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی

داستان؛ ساختار، سبک و اصول فیلمنامه‌نویسی

نویسنده کتاب: رابرت مکی

مترجم کتاب: محمد گذرآبادی

ناشر: هرمس

نوبت چاپ: ۲۶ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲۴

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۶۳۰۴۳۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

بوته بر بوته (آثار معاصران در بوته‌ی نقد)

بوته بر بوته (آثار معاصران در بوته‌ی نقد)

نویسنده کتاب: قاسم هاشمی‌نژاد

ناشر: هرمس

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۶۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

مقصر کیست؟

مقصر کیست؟

نویسنده کتاب: الکساندر هرتسن

مترجم کتاب: آبتین گلکار

ناشر: هرمس

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۰

تعداد صفحات: ۳۲۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

دن کیشوت

دن کیشوت

نویسنده کتاب: میگل د سروانتس

مترجم کتاب: حشمت کامرانی

ناشر: هرمس

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۲۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۶۳۷۴۷۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

رستم و سهراب

رستم و سهراب

نویسنده کتاب: ابوالقاسم فردوسی

مترجم کتاب: آرتور جورج | ادموند وارنر

ناشر: هرمس

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۱۴۷

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۶۳۱۱۸۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

ذهن اخلاقی

ذهن اخلاقی

نویسنده کتاب: مارک هاوزر

مترجم کتاب: محمد فرخی یکتا

ناشر: هرمس

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۷۱۰

تاکنون 4 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

فیل در تاریکی

فیل در تاریکی

نویسنده کتاب: قاسم هاشمی‎ نژاد

ناشر: هرمس

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۸۰

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۰