لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۴ صفحه بعد
زخم شیر

زخم شیر

نویسنده کتاب: صمد طاهری

ناشر: نیماژ

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۶۷

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

آیا اندروئیدها خواب گوسفندهای الکتریکی را می‌بینند؟ (بلیدرانر)ن

آیا اندروئیدها خواب گوسفندهای الکتریکی را می‌بینند؟ (بلیدرانر)ن

نویسنده کتاب: فیلیپ کی. دیک

مترجم کتاب: شهریار وقفی‌پور

ناشر: نیماژ

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۴۰

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

آواز پر جبرئیل

آواز پر جبرئیل

نویسنده کتاب: ابوتراب خسروی

ناشر: نیماژ

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۲۰

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

منجنیق

منجنیق

نویسنده کتاب: سروده‌ی حسین صفا

ناشر: نیماژ

نوبت چاپ: ۸ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۰۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

شناخت‌نامه‌ی غلامحسین ساعدی

شناخت‌نامه‌ی غلامحسین ساعدی

نویسنده کتاب: کورش اسدی

ناشر: نیماژ

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۱۲

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

پدرکشی

پدرکشی

نویسنده کتاب: ملاحت نیکی

ناشر: نیماژ

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۹۲

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

اسفار کاتبان

اسفار کاتبان

نویسنده کتاب: ابوتراب خسروی

ناشر: نیماژ

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۶۰

شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۶۷۵۳۰۸

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

نظر من

رود راوی

رود راوی

نویسنده کتاب: ابوتراب خسروی

ناشر: نیماژ

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۴۸

شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۶۷۵۲۹۲

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

نظر من

ملکان عذاب

ملکان عذاب

نویسنده کتاب: ابوتراب خسروی

ناشر: نیماژ

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲۰

شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۶۷۵۳۲۲

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

نظر من

شعرهای گاوی

شعرهای گاوی

نویسنده کتاب: اکبر اکسیر, ابوالقاسم تقوایی

ناشر: نیماژ

تعداد صفحات: ۵۶

شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۶۷۱۶۹۰

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۴ صفحه بعد