لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۲۷ صفحه بعد
شغل پدر

شغل پدر

نویسنده کتاب: سرژ شالاندون

مترجم کتاب: مهستی بحرینی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۷۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

عیار ناتمام

عیار ناتمام

نویسنده کتاب: هادی معصوم‌دوست / خسرو شکوری‌فر

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۹۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

ما و جهانِ اساطیری

ما و جهانِ اساطیری

نویسنده کتاب: (گفت‌وگوی هوشنگ گلشیری با مهرداد بهار) به کوششِ باربد گلشیری

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۵۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

روایت بازگشت

روایت بازگشت

نویسنده کتاب: هشام مطر

مترجم کتاب: مژده دقیقی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۵۶

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

زلیخا چشمهایش را باز می‌کند

زلیخا چشمهایش را باز می‌کند

نویسنده کتاب: گوزل یاخینا

مترجم کتاب: زینب یونسی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۹۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

آشپزی بدون گوشت

آشپزی بدون گوشت

نویسنده کتاب: گلی امامی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۶۱

تعداد صفحات: ۱۳۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کیفر آتش (برج بابل)

کیفر آتش (برج بابل)

نویسنده کتاب: الیاس کانتی

مترجم کتاب: سروش حبیبی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۶۷۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

جستارهایی در باب عشق

جستارهایی در باب عشق

نویسنده کتاب: آلن دو باتن

مترجم کتاب: گلی امامی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۱۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۲۸

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

دنیای قشنگ نو

دنیای قشنگ نو

نویسنده کتاب: آلدوس هاکسلی

مترجم کتاب: سعید حمیدیان

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۱۰ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۹۵

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۴۸۰۶۸۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

آمرزش زمینی

آمرزش زمینی

نویسنده کتاب: یعقوب یادعلی

ناشر: نیلوفر

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۶۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۴۸۷۶۷۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۲۷ صفحه بعد