{ کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۴ از ۴
خلاقیت در نقاشی کودکان

خلاقیت در نقاشی کودکان

نویسنده کتاب: فاطمه حافظی بیرکانی

ناشر: نظری

تعداد صفحات: ۸۰

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۹-۹۶۳-۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

قدرت ذهن و تجسم

قدرت ذهن و تجسم

نویسنده کتاب: پریسا آقارفیعی

ناشر: نشر ماه آوا/ انتشارات نظری

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

قدرت باور و تغییر

قدرت باور و تغییر

نویسنده کتاب: رمضان صادقی مقدم

ناشر: انتشارات نظری

تعداد صفحات: ۱۰۴

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۰۹-۱۶۷-۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مزاج شناسی

مزاج شناسی

نویسنده کتاب: علیرضا قاسمی

ناشر: انتشارات نظری

تعداد صفحات: ۹۶

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۰۹-۴۰۹-۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۴ از ۴