{ کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۷ صفحه بعد
خلاقیت در نقاشی کودکان

خلاقیت در نقاشی کودکان

نویسنده کتاب: فاطمه حافظی بیرکانی

ناشر: نظری

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۸۰

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۸۹-۹۶۳-۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

قدرت ذهن و تجسم

قدرت ذهن و تجسم

نویسنده کتاب: پریسا آقارفیعی

ناشر: نشر ماه آوا/ انتشارات نظری

سال چاپ: ۱۳۹۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

قدرت باور و تغییر

قدرت باور و تغییر

نویسنده کتاب: رمضان صادقی مقدم

ناشر: انتشارات نظری

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۰۴

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۰۹-۱۶۷-۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مزاج شناسی

مزاج شناسی

نویسنده کتاب: علیرضا قاسمی

ناشر: انتشارات نظری

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۹۶

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۰۹-۴۰۹-۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تاریخ تصویر: از غار تا صفحه نمایش کامپیوتر

تاریخ تصویر: از غار تا صفحه نمایش کامپیوتر

نویسنده کتاب: دیوید هاکنی ، مارتین گی‌فورد

مترجم کتاب: شروین شهامی‌پور

ناشر: نظر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۴۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

مقاله این کتاب

نظر من

بیگانه آشنا

بیگانه آشنا

نویسنده کتاب: بهمن جلالی

ناشر: نظر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۳۶

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۵۲۳۱۱۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

الفبا در هنر - نگاه کن

الفبا در هنر - نگاه کن

نویسنده کتاب: لوسی میکلت‌ویت,

مترجم کتاب: فاطمه کاوندی

ناشر: نظر

سال چاپ: ۱۳۸۷

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۱-۲۸-۸‬

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

اول می خواستم یک گل به تو هدیه بدهم

اول می خواستم یک گل به تو هدیه بدهم

نویسنده کتاب: ینس دوبر

مترجم کتاب: طوبی سادات‌جزایری

ناشر: نظر

سال چاپ: ۱۳۹۱

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۹۲۵۰-۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مارتین پبل

مارتین پبل

نویسنده کتاب: ژان ژاک سامپه

مترجم کتاب: فاطمه کاوندی

ناشر: نظر

سال چاپ: ۱۳۸۹

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۱۹۱۸۵۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

شکل ها در هنر - نگاه کن

شکل ها در هنر - نگاه کن

نویسنده کتاب: لوسی میکلت ویت

مترجم کتاب: فاطمه کاوندی

ناشر: نظر

سال چاپ: ۱۳۸۷

شابک: ‭۹۷۸-۶۰۰-۵۱۹۱-۱۱-۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۷ صفحه بعد