{ لیست کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


بدون شوهرم هرگز

بدون شوهرم هرگز

نویسنده: یوستینه هارون مهدوی

ناشر: مهراندیش

تعداد صفحات: ۴۸۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۷۹۹۹۲۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

شور عشق (دفترچه خاطرات)

شور عشق (دفترچه خاطرات)

نویسنده: نیکلاس اسپارکس

مترجم:مهدی سجودی مقدم

ناشر: مهراندیش

تعداد صفحات: ۲۴۴

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۷۹۹۹۹۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

داستان عشقی ناگفته

داستان عشقی ناگفته

نویسنده: کن تادا,جانی ایرکسون تادا

مترجم:آیدا الهی

ناشر: مهراندیش

تعداد صفحات: ۳۰۸

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۳۹۵۲۸۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

دائو د جینگ

دائو د جینگ

نویسنده: لائو دزو

مترجم:عبدالرضا سلیمان

ناشر: مهراندیش

تعداد صفحات: ۱۰۴

شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۶۷۱۹۱۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

عزت نفس درمانی

عزت نفس درمانی

نویسنده: کارن کتافیاس

مترجم:مهدی سجودی مقدم

ناشر: مهراندیش

تعداد صفحات: ۸۰

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۳۹۵۴۶۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

گتسبی بزرگ

گتسبی بزرگ

نویسنده: اف. اسکات فیتز جرالد

مترجم:مهدی سجودی مقدم

ناشر: مهراندیش

تعداد صفحات: ۲۹۶

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۳۹۵۳۰۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

یک سرزمین موعود

یک سرزمین موعود

نویسنده: باراک اوباما

مترجم:زهرا نوربخش,پوریا حسنی,امید عشریه,سعید نیک‌روز

ناشر: مهراندیش

تعداد صفحات: ۷۴۴

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۴۷۱۴۱۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

ایران و مسئله پایداری

ایران و مسئله پایداری

نویسنده: سجاد فتاحی

ناشر: مهراندیش

تعداد صفحات: ۲۹۸

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۴۷۱۵۰۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

تندتر فکر کردن، سریع تر یاد گرفتن، باهوش تر شدن

تندتر فکر کردن، سریع تر یاد گرفتن، باهوش تر شدن

نویسنده: رازا ایمام

مترجم:هنگامه اباسهلی

ناشر: مهراندیش

تعداد صفحات: ۱۲۰

شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۶۷۱۸۵۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

گفتمان روایی

گفتمان روایی

نویسنده: ژرار ژنت

مترجم:مریم طیورپرواز

ناشر: مهراندیش

تعداد صفحات: ۲۵۶

شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۹۸۸۰۱۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب