لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۴ از ۴
مادران سمی و آسیب‌های وارد به دختران: راهنمای کاربردی برای کمک به دخترانی که در دامان مادری خودشیفته...

مادران سمی و آسیب‌های وارد به دختران: راهنمای کاربردی برای کمک به دخترانی که در دامان مادری خودشیفته...

نویسنده کتاب: سوزان فوروارد

مترجم کتاب: مینا فتحی

ناشر: لیوسا

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۳۶


تهیه این کتاب

نظر من

راز

راز

نویسنده کتاب: راندا برن

مترجم کتاب: نفیسه معتکف

ناشر: لیوسا

نوبت چاپ: ۷۸ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۱۲


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

سه پرسش.لیوسا

سه پرسش.لیوسا

نویسنده کتاب: دون میگوئل روئیز

مترجم کتاب: فرزام حبیبی اصفهانی

ناشر: لیوسا

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۶۰


تهیه این کتاب

نظر من

نوجوانی ابدی و نبوغ خلاقانه

نوجوانی ابدی و نبوغ خلاقانه

نویسنده کتاب: ماری-لوئیز فون فرانتس

مترجم کتاب: تورج‌رضا بنی‌صدر

ناشر: لیوسا

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۴۰


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۴ از ۴