لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۲۷ صفحه بعد
سه روز و یک زندگی

سه روز و یک زندگی

نویسنده کتاب: پی‌یر لومتر

مترجم کتاب: محمد نجابتی

ناشر: قطره

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۲۳۴

تاکنون 5 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

هنر رزم

هنر رزم

نویسنده کتاب: سون جو (سان تزو)

مترجم کتاب: نادر سعیدی

ناشر: قطره

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۰۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

فروغ فرخ‌زاد و سینما

فروغ فرخ‌زاد و سینما

نویسنده کتاب: عباس بهارلو

ناشر: قطره

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۹۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

آب‌دوغ خیار (روایت‌هایی مضحک از سلاطین قاجار)

آب‌دوغ خیار (روایت‌هایی مضحک از سلاطین قاجار)

نویسنده کتاب: رضا بهرام‌پور

ناشر: قطره

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۶۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

آن‌‌چه شما می‌‌گویید، آن‌‌چه پزشک می‌‌شنود: روایت‌‌هایی از پزشک و بیمار

آن‌‌چه شما می‌‌گویید، آن‌‌چه پزشک می‌‌شنود: روایت‌‌هایی از پزشک و بیمار

نویسنده کتاب: دنیل افری

مترجم کتاب: افروز معتمد

ناشر: قطره

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۳۵۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

یاد بود ایوب در جهان کافکا

یاد بود ایوب در جهان کافکا

نویسنده کتاب: سیاوش جمادی

ناشر: قطره

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۷۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

آهنگ عشق (سمفونی پاستورال)

آهنگ عشق (سمفونی پاستورال)

نویسنده کتاب: آندره‌پل‌گیوم ژید

مترجم کتاب: علی‌اصغر سعیدی

ناشر: قطره

نوبت چاپ: ۸ سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۱۲۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۴۱۵۰۲۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

درمان شوپنهاور

درمان شوپنهاور

نویسنده کتاب: اروین‌دی. یالوم

مترجم کتاب: سپیده حبیب

ناشر: قطره

نوبت چاپ: ۱۷ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۵۴۸

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۱۹۶۱۹۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

بر لب دریای مثنوی معنوی: متن کامل مثنوی معنوی همراه با بیان مقاصد ابیات

بر لب دریای مثنوی معنوی: متن کامل مثنوی معنوی همراه با بیان مقاصد ابیات

نویسنده کتاب: کریم زمانی

ناشر: قطره

نوبت چاپ: ۸ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۲۹۸

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۱۹۷۵۰۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

اولین تماس تلفنی از بهشت

اولین تماس تلفنی از بهشت

نویسنده کتاب: میچ آلبوم

مترجم کتاب: ندا نامورکهن

ناشر: قطره

نوبت چاپ: ۹ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۴۲

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۱۹۷۵۵۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۲۷ صفحه بعد