{ لیست کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب آشپزی ارباب حلقه ها

کتاب آشپزی ارباب حلقه ها

نویسنده: ونسا کیتل

مترجم:فدرا اسدخانی

ناشر: روزنه

نوبت چاپ: ۲

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۱۴۴

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۳۴۴۰۸۵

تاکنون 2 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

آزادی، هرج و مرج، زورمداری

آزادی، هرج و مرج، زورمداری

نویسنده: محمد حسینی بهشتی,حبیب الله پیمان,مهدی فتاپور,نورالدین کیانوری

ناشر: روزنه

تعداد صفحات: ۱۹۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۳۴۳۵۴۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

انقلاب ضدتکنولوژی؛ چرا؟ و چگونه؟

انقلاب ضدتکنولوژی؛ چرا؟ و چگونه؟

نویسنده: تئودور جان کازینسکی

مترجم:شاهو صالح

ناشر: روزنه

تعداد صفحات: ۳۳۴

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۳۴۳۰۱۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

سه گونه اسلام

سه گونه اسلام

نویسنده: محمد حسینی بهشتی

ناشر: روزنه

تعداد صفحات: ۹۶

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۳۴۳۶۶۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مبارزه پیروز

مبارزه پیروز

نویسنده: سیدمحمد بهشتی

ناشر: روزنه

تعداد صفحات: ۹۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۳۴۴۳۷۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

زیست و اندیشه شهید آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی

زیست و اندیشه شهید آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی

نویسنده: حسن سبحانی,علیرضا بهشتی,ابوالقاسم فنایی,داوود فیرحی

ناشر: روزنه

تعداد صفحات: ۲۳۴

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۳۴۱۱۷۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

موقعیت زن از نظر اسلام

موقعیت زن از نظر اسلام

نویسنده: سیدمحمد بهشتی

ناشر: روزنه

تعداد صفحات: ۱۶۴

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۳۴۱۳۶۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

حکمرانی بد و فساد

حکمرانی بد و فساد

نویسنده: ریچارد رز,گرین پیفر

مترجم:سعید عطار,هدایت کارگرشورکی

ناشر: روزنه

تعداد صفحات: ۳۱۶

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۳۴۴۰۶۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نقاب مرگ سرخ و ۱۸ قصه دیگر

نقاب مرگ سرخ و ۱۸ قصه دیگر

نویسنده: ادگار آلن پو

مترجم:کاوه باسمنجی

ناشر: روزنه کار

تعداد صفحات: ۳۱۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۷۲۸۵۹۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

من محمد حسینی بهشتی هستم

من محمد حسینی بهشتی هستم

نویسنده: سیدمحمد بهشتی

ناشر: روزنه

تعداد صفحات: ۱۶۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۳۴۷۶۲۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب