{ کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۶ از ۶
پیرمرد و دریا

پیرمرد و دریا

نویسنده کتاب: ارنست همینگوی

مترجم کتاب: نجف دریابندری

ناشر: خوارزمی

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۲۲۲

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

نظر من

شهری چون بهشت

شهری چون بهشت

نویسنده کتاب: سیمین دانشور

ناشر: خوارزمی

نوبت چاپ: ۸ سال چاپ: ۱۳۹۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

نظر من

رگتایم

رگتایم

نویسنده کتاب: ای.ال.دکتروف

مترجم کتاب: نجف دریابندری

ناشر: خوارزمی

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

سووشون

سووشون

نویسنده کتاب: سیمین دانشور

ناشر: خوارزمی

تاکنون 8 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

نظر من

گ‍ی‍ت‍ا (ب‍ه‍گ‍ود گ‍ی‍ت‍ا): ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ درب‍اره‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ذاه‍ب‌ ه‍ن‍د

گ‍ی‍ت‍ا (ب‍ه‍گ‍ود گ‍ی‍ت‍ا): ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ درب‍اره‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ذاه‍ب‌ ه‍ن‍د

نویسنده کتاب: محمد علی موحد

ناشر: خوارزمی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۶۷

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۸۷۰۶۸۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

زوربای یونانی

زوربای یونانی

نویسنده کتاب: نیکوس کازانتزاکیس

مترجم کتاب: محمد قاضی

ناشر: خوارزمی

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۴۱۷

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۸۷۱۱۸۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۶ از ۶