لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۳ از ۳
زنان سیبیلو و مردان بی‌ریش: نگرانی‌های جنسیتی در مدرنیته‌ی ایرانی

زنان سیبیلو و مردان بی‌ریش: نگرانی‌های جنسیتی در مدرنیته‌ی ایرانی

نویسنده کتاب: افسانه نجم‌آبادی

مترجم کتاب: آتنا کامل و ایمان وقفیان

ناشر: تیسا

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۵۰


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

بیشعوری

بیشعوری

نویسنده کتاب: خاویر کرمنت

مترجم کتاب: محمود فرجامی

ناشر: تیسا

نوبت چاپ: ۳۸ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۹۲


تهیه این کتاب

نظر من

چگونه با قدرت ذهن هدف خود را خلق کنیم

چگونه با قدرت ذهن هدف خود را خلق کنیم

نویسنده کتاب: حمید قنبرپور

ناشر: تیسا

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۰۶


تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۳ از ۳