{ کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۲ صفحه بعد
بازداشتگاه صورتی؛ نیروهای پنهانی که طرز فکر، احساس و رفتار آدمی را شکل می‌دهند

بازداشتگاه صورتی؛ نیروهای پنهانی که طرز فکر، احساس و رفتار آدمی را شکل می‌دهند

نویسنده کتاب: آدام آلتر

مترجم کتاب: هوشمند دهقان

ناشر: انتشارات ترجمان علوم انسانی

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۴۴

تاکنون 3 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

فقر احمق می‌کند

فقر احمق می‌کند

نویسنده کتاب: سندهیل مولاینیتن، الدار شفیر

مترجم کتاب: سید امیرحسین میرابوطالبی

ناشر: ترجمان

نوبت چاپ: ۲۷ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۸۴

تاکنون 2 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

پاداش، منطق پنهانی که انگیزه‌های ما را شکل می‌دهد

پاداش، منطق پنهانی که انگیزه‌های ما را شکل می‌دهد

نویسنده کتاب: دن آریلی

مترجم کتاب: سید امیرحسین میرابوطالبی

ناشر: ترجمان علوم انسانی

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۲۰

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

مرگ با تشریفات پزشکی؛ آنچه پزشکی دربارۀ مردن نمی‌داند

مرگ با تشریفات پزشکی؛ آنچه پزشکی دربارۀ مردن نمی‌داند

نویسنده کتاب: آتول گاواندی

مترجم کتاب: حامد قدیری

ناشر: ترجمان

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۶۸

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

چگونه درباره کتاب‌‌هایی که نخوانده‌‌ایم حرف بزنیم؟

چگونه درباره کتاب‌‌هایی که نخوانده‌‌ایم حرف بزنیم؟

نویسنده کتاب: پی‌یر بایار

مترجم کتاب: محمد معماریان, مینا مزرعه فراهانی

ناشر: ترجمان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۸۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

قدرت خواندن از سقراط تا توییتر

قدرت خواندن از سقراط تا توییتر

نویسنده کتاب: فرانک فوردی

مترجم کتاب: محمد معماریان

ناشر: ترجمان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۳۴۲

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

علیه تربیت فرزند – برای فرزندمان باغبان باشیم یا نجار؟

علیه تربیت فرزند – برای فرزندمان باغبان باشیم یا نجار؟

نویسنده کتاب: آلیسون گوپنیک

مترجم کتاب: مینا قاجارگر

ناشر: ترجمان

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۵۱۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

چرا کار می‌کنیم؟

چرا کار می‌کنیم؟

نویسنده کتاب: باری شوارتس

مترجم کتاب: شمس‌الدین میرابوطالبی

ناشر: ترجمان علوم انسانی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۲۰

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۲۳۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

لذت خواندن در عصر حواس‌پرتی

لذت خواندن در عصر حواس‌پرتی

نویسنده کتاب: آلن جیکوبز

مترجم کتاب: علی امیری

ناشر: ترجمان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۸۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

فوکو در ایران

فوکو در ایران

نویسنده کتاب: بهروز قمری تبریزی

مترجم کتاب: سارا زمانی

ناشر: ترجمان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۶۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۲ صفحه بعد