{ کتاب }

تلاش وینش معطوف به دسترسی عموم مخاطبان به محصولات عرصه نشر است. در این مسیر هم حامی کتابفروشی‌های محلی است (خرید مسئولانه)، هم پاسخگوی خریدارانی که تقاضای دریافت سریع کتاب را دارند (خرید سریع) و هم قصد حمایت از محیط زیست را دارد (خرید کتاب الکترونیکی). می‌کوشیم تا امکان دسترسی مخاطبان با سلیقه‌های مختلف به کتاب‌های موردنظرشان را فراهم کنیم (خرید کتاب).

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۲۱ صفحه بعد
پیت گربه هه – پیت خوش تیپ در مدرسه ( می توانم بخوانم )

پیت گربه هه – پیت خوش تیپ در مدرسه ( می توانم بخوانم )

نویسنده کتاب: جیمز دین

مترجم کتاب: بهروز پارسا

ناشر: آفرینگان

نوبت چاپ: ۱۳۹۴ سال چاپ:

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

پیت گربه هه - پیت در ساحل ( مجموعه می توانم بخوانم )

پیت گربه هه - پیت در ساحل ( مجموعه می توانم بخوانم )

نویسنده کتاب: جمیز دین

مترجم کتاب: بهروز پارسا

ناشر: آفرینگان

شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۱۰۱۸۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

پیت گربه هه – ناهار مفصل پیت ( مجموعه می توانم بخوانم )

پیت گربه هه – ناهار مفصل پیت ( مجموعه می توانم بخوانم )

نویسنده کتاب: جیمز دین

مترجم کتاب: بهروز پارسا

ناشر: آفرینگان

شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۱۰۱۹۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

پیت گربه هه - یک ماهی قرمز برای پیت ( مجموعه می توانم بخوانم )

پیت گربه هه - یک ماهی قرمز برای پیت ( مجموعه می توانم بخوانم )

نویسنده کتاب: جیمز دین

مترجم کتاب: بهروز پارسا

ناشر: آفرینگان

شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۱۰۱۷۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب برای خرس – مجموعه ماجراهای خرس و موش

کتاب برای خرس – مجموعه ماجراهای خرس و موش

نویسنده کتاب: بانی بکر

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: آفرینگان

شابک: ۶۷۸۶۰۰۳۹۱۰۲۴۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

من پنیرم

من پنیرم

نویسنده کتاب: رابرت کورمیه

مترجم کتاب: رویا زنده‌بودی

ناشر: آفرینگان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۴۵

تاکنون 2 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

مقاله این کتاب

نظر من

ماجراهای فرانتس کوچولو - مجموعه فرانتس

ماجراهای فرانتس کوچولو - مجموعه فرانتس

نویسنده کتاب: كريستينه نوستلينگر

مترجم کتاب: کتایون سلطانی

ناشر: آفرینگان

شابک: ۹۷۸-۶۰۰۶۷۵۳-۰۰-۳‮

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

برسد به دست معلم عزیزم

برسد به دست معلم عزیزم

نویسنده کتاب: سایمن جیمز

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: آفرینگان

شابک: ۹۷۸۷-۹۶۴-۷۶۹۴-۹۰-۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مار و مارمولک

مار و مارمولک

نویسنده کتاب: جوی کاولی

مترجم کتاب: اکرم حسن

ناشر: آفرینگان

شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۹۱۰۱۶۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تک و تنها توی این دنیا به این بزرگی

تک و تنها توی این دنیا به این بزرگی

نویسنده کتاب: اولف نیلسون

مترجم کتاب: فریده خرمی

ناشر: آفرینگان

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۵۳-۰۱-۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۲۱ صفحه بعد