یک قدم تا سپیده

نویسنده کتاب: سمیه هادی‌زاده

ناشر: شاسوسا

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۶۳

تهیه این کتاب