گمشده در غبار

نویسنده کتاب: فاطمه استکی

ناشر: کتابستان معرفت

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۱۴

تهیه این کتاب