پیاده‌ها

نویسنده کتاب: جان لوییس و اندرو آیدین

مترجم کتاب: محمد جباری

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۵۶۰

شابک: ‫‭۹۷۸-۶۰۰-۹۸۰۱۹-۸-۵

تهیه این کتاب